Nowe powłoki kompozytowe Ni-B/B i Ni-B/MoS2 podwyższonych właściwościach mechanicznych wytwarzane metodą redukcji chemicznej

Nowe powłoki kompozytowe Ni-B/B i Ni-B/MoS2 o podwyższonych właściwościach mechanicznych wytwarzane metodą redukcji chemicznej

Witamy na stronie projektu naukowo-badawczego realizowanego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Centrum Technologii Galwanotechnicznych.

Projekt uzyskał finansowanie w ramach funduszy Norweskich, które przyczyniają się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu, jego celami oraz znaczeniem naukowym. Prezentujemy też zadania badawcze realizowane w trakcie projektu oraz wykonawców. Zachęcamy również do zapoznania się z wydarzeniami oraz z publikacjami, jakie będą powstawały w toku realizacji projektu.

Cele projektu

Opis projektu

Przedmiotem badań projektu są powłoki kompozytowe z osnową ze stopu Ni-B i fazą dyspersyjną w postaci boru (B) lub siarczku molibdenu (MoS2). Powłoki te będą wytwarzane metodą redukcji chemicznej z roztworów wieloskładnikowych na podłożu stalowym.

Dowiedz się więcej
Aktualności

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi projektu.

Dowiedz się więcej
Znaczenie projektu

Znaczenie projektu

Założenia projektu wpisują się w nurt poszukiwań nowych materiałów, którym stawiane są wysokie wymagania użytkowe. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowych materiałów, jak również poszerzy stan wiedzy z zakresu powłok kompozytowych. Planowane badania obejmują również dostosowanie procesu wytwarzania powłok kompozytowych Ni-B/B oraz Ni-B/MoS2 do większej skali na pilotażowej linii galwanicznej.

Dowiedz się więcej
Realizowane zadania

Realizowane zadania

W celu realizacji projektu, pracę podzielono na cztery główne etapy. Pierwsze dwa skupiają się na opracowaniu technologii w skali laboratoryjnej, która następnie zostanie zaimplementowana w skali półtechnicznej.

Dowiedz się więcej
Członkowie zespołu

Członkowie zespołu

Zapraszamy do zapoznania się ze składem zespołu projektowego.

Dowiedz się więcej
Kontakt

Kontakt

Kierownik projektu
dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
anna.gajewska-midzialek@imp.lukasiewicz.gov.pl
+ 48 22 560 26 20

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
tel. +48 22 560 26 00
fax +48 22 663 43 32
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl